Επωνυμία: ΔΕΝΤΡΟ ΤΚ ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ 499 KW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: ΔΕΝΤΡΟ 499 KW
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Κατάσταση: Ενεργή
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 159760003000
Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801593636
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ(ΙΓ΄,ΙΔ΄,ΙΘ΄,ΚΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ,ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ 8 11141 ΓΑΛΑΤΣΙ
Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής: ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ
Διεύθυνση Μοναδικού Εταίρου και Διαχειριστή: ΕΛΕΝΗ ΠΛΑΤΗ κάτοικος ΛΑΜΙΑΣ, επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, αρ. 48.
Χρηματικές Καταβολές: ΕΛΕΝΗ ΠΛΑΤΗ 5.000,00 ευρώ
Εταιρικά μερίδια: 100% ΕΛΕΝΗ ΠΛΑΤΗ, 100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ έκαστο

E-Mail: info@dentro499kw.gr